ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА към 5 април 2021 г.


интернет книжарница "Нова звезда"
Издателство:Сиби

Корична цена:6.90 лв.
Отстъпка:1.04 лв. (15.07 %)
Цена:5.86 лв.
ISBN:978-619-226-189-4
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:240
Език:Български

В новото издание на сборника са отразени измененията в Закона за защита на конкуренцията, обнародвани в бр. 17 на "Държавен вестник" от 26 февруари 2021 г. В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение, критериите за концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция, злоупотребата с по-силна позиция при договаряне, производството пред Комисията за защита на конкуренцията и правомощията ѝ. Включено е и извлечение от Закона за защита на потребителите, представящо нелоялните търговски практики, във връзка с правилата за сравнителната реклама. Сборникът съдържа и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и пряко приложимите регламенти, към които Законът за защита на конкуренцията препраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 относно изпълнението на правилата за конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 относно контрола върху концентрациите между предприятия. Поместено е информационно приложение със систематичен указател на основните актове на правото на ЕС в областта на защитата на конкуренцията.