Корица Корпоративна сигурност

Корпоративна сигурност


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Димитър Димитров, Атанас Димитров, Георги Павлов, Екатерина Богомилова, Константин Пудин, Н. Иванов, Н. Димитров, Т. Гечкова, Т. Иванов, Ц. Цветков, Ю. Ценков

Издателство:УНСС

Корична цена:21.90 лв.
Отстъпка:1.10 лв. (5.02 %)
Цена:20.80 лв.
ISBN:9786192324841
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:424
Език:Български

Светът е прекрасно, но не особено сигурно място за живеене. Според известната теория на Маслоу сигурността е една от основните човешки потребности. След като човекът успее да задоволи в достатъчна степен своите физиологични потребности, той вече има необходимост от сигурност и безопасност. Днешното развито общество успява да гарантира на голяма част от хората задоволяване на физиологичните потребности. Нека да се замислим дали в същата степен хората са удовлетворени по отношение на сигурността си? Да, светът е прекрасно, но не много сигурно място за живеене! Въоръжени сме с главоломно нарастващи по обем знания, съвременни информационни и комуникационни технологии. Секторът за сигурност и отбрана в много държави притежава мощно въоръжение и техника. Но дали това ни дава достатъчна сигурност? Съвременните условия, в които функционира обществото, дават възможност за създаване на гигантски количества материални ресурси. Едновременно с това рисковете и заплахите, с които трябва да се съобразяваме, стават все повече и все по-сложни. Старите инструменти за справяне с тях вече не са толкова ефективни. Трябва да се търсят нови. Имаше ли корпоративна сигурност преди 30 години? Да, разбира се, но тогава в по-голяма степен специалистите, които се занимаваха с конкретни и до голяма степен традиционни функционални области, като спазваха традициите и интуицията си, можеха да се справят с наличните рискове и заплахи. Например експертите по управление на човешките ресурси можеха в хода на своята работа да анализират примерно лоялността на новопостъпващите и по този начин в голяма степен да осигуряват персоналния риск. Занимаващите се с управление на доставките можеха да гарантират тяхната сигурност без прилагане на специализирани методи.