Корица ПОЛ, ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (ОТ КРАЯ НА XIX ДО 40-ТЕ ГОДИНИ НА XX В.)

ПОЛ, ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (ОТ КРАЯ НА XIX ДО 40-ТЕ ГОДИНИ НА XX В.)


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Валентина Миткова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:4.00 лв. (20.00 %)
Цена:16.00 лв.
ISBN:978-954-07-5588-5
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:200
Език:Български

Монографията проследява начина, по който вестниците и списанията от края на XIX до 40-те години на XX в., адресирани към женската читателска публика в България, допринасят за еманципацията и културната модернизация на представителките на женския пол. Създавайки алтернативно публично пространство, в което жените са активно въвлечени като авторки и читателки, социални и политически субекти, женският периодичен печат от периода в качеството му на икономическа, политическа и културна единица функционира като силен социален механизъм, способен да трансформира женските идентичности, да играе ключова роля в ангажирането на жените със създаването и осмислянето на ново, по-отворено към „втория пол“ гражданство. Различните стратегии за еманципиране и модернизиране на българските жени, обективирани от изданията с домакински и експлицитнофеминистки профил, са артикулирани чрез детайлното вглеждане в съдържателните аспекти, редакторските политики и рецепцията на представителни медийни образци от двете категории.