Поръчка на стоки

 - Преглед на книгите в текущата поръчка
 - Добавяне на книги в поръчката
 - Промяна на количеството
 - Изтриване на книга от поръчката
 - Изпращане на поръчката
 - Получаване на поръчката

Преглед на книгите в текущата поръчка

Изберете линка 'Преглед' от карето "Поръчка", което се намира в лявата част на Вашия екран.
В дясната половина на Вашия екран се отваря страница с информация за текущата Ви поръчка.
Ако до момента нямате избрани стоки, тя е празна.

При наличието на избрани стоки, в таблица е визуализиран техния списък със следните данни:

  • наименование
  • количество
  • единична цена
  • обща текуща стойност на поръчката

Добавяне на книга в поръчката


След като сте открили книгата, която ви интересува изберете иконката ДОБАВИ В ПОРЪЧКАТА (добави в поръчката). Тази иконка може да откриете под цената на книгата. След включване на избраната стока във Вашата поръчка, последната се визуализира. Записаното количество е 1 брой. Ако желаете да закупите и други книги, можете да ги изберете като ги потърсите или разгледате по описаните по-горе начини.

Промяна на количеството

   Ако желаете да закупите повече от един брой от дадена книга, в текущата поръчка променете числото в текстовото поле на колона 'Брой'. За да се отразят направените промени във Вашата поръчка, изберете бутон 'Промяна' под списъка с избраните книги.

Изтриване на книги от поръчката

   Ако желаете да изтриете книга включена във Вашата поръчката натиснете бутон "изтрий" в дясно от цената на книгата.
   Ако желаете да изтриете всички книги натиснете бутон "ИЗТРИЙ ВСИЧКО".

Изпращане на поръчката

1. Избор на книгите

След като сте разгледали избраните от Вас книги и желаете да ги поръчате е необходимо да потвърдите Вашата заявка с натискане на бутона "ИЗПРАТИ".

2. Идентификация

След натискане на бутона "ИЗПРАТИ" системата ви подканя да напишете вашата парола и име. Ако сте нов потребител системата ще ви накара да попълните регистрационата форма и след това ще изпрати вашата поръчка.

3. Избор на начин на плащане

След идентификацията, Вие преминавате към страница с информация за начините на плащане, които се поддържат от книжарница Нова звезда. Трябва да изберете вида по който ще заплатите Вашата поръчка, като маркирате с мишката бутона намиращ се пред избрания от Вас текст. След маркирането, бутона трябва да е в полoжение и натискате бутона "ИЗПРАТИ".

4. Потвърждаване на заявката и изпращането и

След идентификацията Ви и избора на начина на плащане Вие преминавате към екран с изписана Вашата поръчка със всички нейни параметри.

Получаване на поръчаните книги

   След изпращане от Вас на заявка за покупка на избраните книги, тя се обработва от администратора на книжарницата и Вие ще получите на електронната си поща писмо за потвърждение на направената от Вас заявка, . За да получите поръчените от Вас книги е необходимо след получаването на потвърждението за приемане на Вашата поръчка, да заплатите стойността й и транспортните разходи за доставка /виж. ПЛАЩАНЕ и ДОСТАВКА/.

Книгите ще Ви бъдат доставени след получаване на потвърждение за извършеното от Вас плащане.