Деликтът в международното частно право
Добави към поръчката
Деликтът в международното частно право
Автор: Боряна Мусева

Цена: 16.15 лв.

Отстъпка: 2.85 лв. (15.00 %)


Регламентът "Рим І"
Добави към поръчката
Регламентът "Рим І"
Автори: проф. д-р Николай Натов, Боряна Мусева, Ясмина Методиеска, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Цветан Крумов, Станислав Йордински, Николай Бандаков, Захари Янакиев, Васил Пандов

Цена: 18.40 лв.

Отстъпка: 4.60 лв. (20.00 %)


Регламент (ЕО) № 593/2008 на Еврапейския Парламент и на съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения