Европейско дружествено право
Добави към поръчката
Европейско дружествено право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 21.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (10.00 %)


Еднолични търговски дружества
Добави към поръчката
Еднолични търговски дружества
Автор: Георги Стефанов

Цена: 15.84 лв.

Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %)


Капиталови търговски дружества
Добави към поръчката
Капиталови търговски дружества
Автори: Огнян Герджиков, Витали Таджер, Георги Стефанов, Камелия Касабова, Таня Бузева

Цена: 18.24 лв.

Отстъпка: 4.56 лв. (20.00 %)


Основно преработено и допълнено издание на книгата на проф. Витали Таджер от 1997 г.

Кооперативно право
Добави към поръчката
Кооперативно право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


Основи на гражданското право
Добави към поръчката
Основи на гражданското право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 19.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (10.00 %)


Основи на търговското право
Добави към поръчката
Основи на търговското право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 25.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (10.00 %)


Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 2024 г.
Добави към поръчката
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 2024 г.
Автор: Георги Стефанов

Цена: 68.00 лв.

Отстъпка: 12.00 лв. (15.00 %)


Шесто преработено и актуализирано издание 2024 г.

Теория на международните отношения
В момента книгата не е налична
Теория на международните отношения
Автор: Георги Стефанов

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Търговска несъстоятелност
Добави към поръчката
Търговска несъстоятелност
Автор: Георги Стефанов

Цена: 24.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (10.00 %)


Пето актуализирано и допълнено издание

Търговско дружествено право. Второ актуализирано издание
В момента книгата не е налична
Търговско дружествено право. Второ актуализирано издание
Автор: Георги Стефанов

Цена: 29.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (10.00 %)


Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества

Търговско облигационно право
Добави към поръчката
Търговско облигационно право
Автор: Георги Стефанов

Цена: 13.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (10.00 %)


Търговски сделки общи положения. Отделни видове търговски сделки

Търговско право - Обща част
Добави към поръчката
Търговско право - Обща част
Автор: Георги Стефанов

Цена: 23.40 лв.

Отстъпка: 2.60 лв. (10.00 %)